ROAD TO ZERO WASTE: tak se odpad stane druhotnou surovinou budoucnosti

Přidaná hodnota pro podniky, větší bezpečnost pro spotřebitele: s označením ROAD TO ZERO WASTE se společně vydáváme na cestu k čisté budoucnosti.

...

Odpady a jejich dopady na životní prostředí jsou jedním z nejnaléhavějších problémů naší planety. Je tedy nejvyšší čas změnit myšlení a hledat udržitelná řešení: ROAD TO ZERO WASTE pokládá odpad za druhotnou surovinu budoucnosti. Tento pohled umožňuje fungující cirkulární ekonomiku – odpadové hospodářství zítřka.

‘ZERO WASTE’ neznamená, že již nebudou žádné odpady – cílem je snížit na nulu veškerý odpad, kterému lze předcházet, šetřit přírodní zdroje, maximalizovat recyklaci a minimalizovat zbytkový odpad.

Změna směrem k čistému zítřku potřebuje společné cíle a sjednocené síly. Proto etiketa ROAD TO ZERO WASTE označuje firmy, organizace a projekty, které úspěšně absolvují změnu od odpadu k druhotné surovině a k větší udržitelnosti.

Odpad jako druhotná surovina: ZERO WASTE díky cirkulární ekonomice

V odpadovém hospodářství stojíme společně před obrovským úkolem: Podle prognóz Světové banky stoupne globální množství odpadů do roku 2050 zhruba o 70 %, ze 2 na cca 3,4 miliardy t.* Již jedna plastová lahev v moři potřebuje 350 až 400 let, než se úplně rozloží, takže způsob, jakým nakládáme s odpady, dlouhodobě ovlivní klima a životní prostředí na planetě. Lze se vyvarovat veškerého odpadu? Bohužel ne. Ale lze k němu nově přistupovat: jako k druhotné surovině a ke zdroji.

...

Na cestě k fungující cirkulární ekonomice

Pokud budeme spolupracovat na předcházení vzniku odpadu a na jeho intenzivnějším využívání jako druhotné suroviny, budou z toho mít prospěch firmy, spotřebitelé i životní prostředí. Proto se odpady odděleně evidují, shromažďují, třídí, zpracovávají a recyklují, aby se znovu použily při výrobě zboží a obalů.

Tím, že se odpad vrací do výrobního cyklu, získává nový život a stává se cennou komoditou. Fungující cirkulární ekonomika tak zajišťuje udržitelnější využití zdrojů.


Nový standard pro udržitelnou budoucnost

Cíl: snížit množství odpadů, minimalizovat nerecyklovatelné odpady a vracet druhotné suroviny zpět do oběhu. Aby se toto poslání stalo skutečností, iniciovala aliance nevládních organizací, vědy a ekonomiky novou normu DIN a vypracovala pokyny pro transparentní nakládání se zdroji.

V souladu s pokrokovými ustanoveními nové normy DIN SPEC 91436 zajišťuje označení ROAD TO ZERO WASTE budoucnost v oblasti recyklace a nakládání s odpady. Všechny společnosti a organizace, které sladí svůj management odpadů a druhotných surovin s programem ZERO WASTE, mohou nyní získat certifikát.

*Zdroj: www.worldbank.org

Vzhůru na cestu k ZERO WASTE

ROAD TO ZERO WASTE – udržitelná hodnota pro firmy

DIN SPEC 91436: Komplexní pojetí managementu odpadů a druhotných surovin

Označení ROAD TO ZERO WASTE je certifikace, kterou může provést schválená a nezávislá zkušební organizace, například TÜV SÜD nebo DEKRA. Základní nová norma DIN SPEC 91436 definuje referenční model pro podnikový management odpadů a druhotných surovin. Cílem je komplexně přemýšlet o ekologických, ekonomických a sociálních dopadech odpadového hospodářství a nakládání se zdroji, a konkrétně tak následovat myšlenku ZERO WASTE. Snížením spotřeby, předcházením odpadům, opravami, opakovaným použitím, kompostováním, fermentací a recyklací budou stávající zdroje optimálně využity.


Výhody certifikace ZERO WASTE pro společnost

ZERO WASTE je budoucnost. Důvěru u akcionářů se podaří vybudovat tehdy, když společnost rozpoznala význam udržitelného managementu odpadů a druhotných surovin a realizuje je ve svých podnikových procesech.

Minimalizace nerecyklovatelných odpadů pomáhá společnostem šetřit peníze ve výrobních procesech a dodavatelských řetězcích, například optimalizací recyklace, přepravních tras, oprav a opětovného použití a využitím již dostupných zdrojů.

Dodržováním směrnic ZERO WASTE mohou společnosti snížit množství produkovaného odpadu a co nejlépe využít stávající odpad jako druhotnou surovinu.

Udržitelné hospodaření snižuje zatížení půd, ekosystémů, podzemních vod a ovzduší. Tímto způsobem společnosti snižují riziko poškození životního prostředí a zvyšují své postavení odpovědné společnosti ve svém regionu.

Zvyšováním znalostí a povědomí zaměstnanců o udržitelném nakládání se zdroji a odpady společnosti usnadňují a urychlují zavádění STRATEGIE ZERO WASTE ve společnosti.

Takto certifikace funguje

Jak jsou společnosti nebo organizace vedeny k budoucnosti Zero Waste s novou etiketou DIN ROAD TO ZERO WASTE.

Krok 1

Implementierung eines innerbetrieblichen Wertstoff- und Abfallmanagementsystems nach DIN SPEC 91436.

Krok 2

Certifikace nezávislou autorizovanou zkušební organizací, např. TÜV SÜD nebo DEKRA.

Krok 3

Podání žádosti o použití etikety ROAD TO ZERO WASTE prostřednictvím dokladu u úspěšně ukončené certifikaci.*

Krok 4

Průběžná optimalizace systému managementu odpadů a druhotných surovin a roční kontrola nezávislou autorizovanou zkušební organizací, aby bylo možné označení i nadále používat.
*V případě pozastavení, vypršení platnosti, zrušení nebo odebrání certifikátu musí být okamžitě ukončeno i používání etikety ROAD TO ZERO WASTE. Etiketa se smí používat jen ve spojitosti s certifikovanou společností a certifikační oblastí.
Zjistěte více o nové normě DIN SPEC 91436.

Etiketa se uděluje ve třech provedeních, která označují úspěch společnosti na cestě k ZERO WASTE: zlatá, stříbrná a bronzová. Ta odrážejí stupeň vyzrálosti managementu odpadů a druhotných surovin podle DIN SPEC 91436.

Stupně etiket

gold

Podíl pozitivního* zhodnocení

Podíl neutrálního** zhodnocení

Podíl negativního*** zhodnocení

Bronz

gold

min. 85 %

Podíl pozitivního* zhodnocení

max. 15 %

Podíl neutrálního** zhodnocení

max. 10 %

Podíl negativního*** zhodnocení

Stříbro

gold

min. 90 %

Podíl pozitivního* zhodnocení

max. 10 %

Podíl neutrálního** zhodnocení

0 %

Podíl negativního*** zhodnocení

Zlato

gold

min. 95 %

Podíl pozitivního* zhodnocení

max. 5 %

Podíl neutrálního** zhodnocení

0 %

Podíl negativního*** zhodnocení

*Zamezení odpadům, snížení odpadů, recyklace, kompostování, kvašení
**Spalování s rekuperací energie
***Spalování bez rekuperace energie, skládkování
V zásadě platí povinnost provádět nejvhodnější způsob zhodnocení (§ 7 odst. 4 KrWG – zákona o cirkulární ekonomice) s ohledem na požadavek vysoké hodnoty (§ 8 odst. 1 věta 1 KrWG) podle hierarchie nakládání s odpady. V souladu s hierarchií nakládání s odpady přichází negativní a neutrální využití v úvahu pouze v omezené míře, pokud je opětovné použití, recyklace, kvašení nebo kompostování vyloučeno z důvodu zdravotních nebo ekologických rizik nebo omezení či technické nemožnosti a ekonomické nepřiměřenosti. To je třeba vyhodnotit v rámci certifikace a každoroční kontroly pomocí ověřitelných kritérií a prokázat nezávislé zkušební organizaci.

Road to ZERO WASTE: přehled certifikačních projektů

Prodejny a sklady společnosti Lidl Česká republika získaly jako první na světě zlatou certifikaci s pozitivním poměrem zásilek přes 95 %. V těsném závěsu za ním se umístil Lidl Nizozemsko, který rovněž dosáhl míry přesahující 95 %. Kaufland Rumunsko a Kaufland Slovensko rovněž úspěšně prošly certifikačním procesem s více než 90% úspěšností a získaly stříbrné ocenění. PreZero Arena v Sinsheimu je také prvním bundesligovým stadionem, který certifikaci získal.

Na cestě k větší udržitelnosti a klimatické neutralitě do roku 2024 dosáhla společnost DATAGROUP zlatého statusu v certifikaci nulového odpadu také ve svých provozovnách v Pliezhausenu a Leinfeldenu.

V dohledné době budou následovat další certifikace pro národní a mezinárodní prodejny Kaufland a Lidl.

Kontaktujte nás nyní – Podporujeme vaši společnost na cestě k ZERO WASTE

Vaše společnost má zájem o certifikaci podle ZERO WASTE nebo již certifikována je a chtěla by značku používat? Pak nás kontaktujte.