ROAD TO ZERO WASTE: Iată cum devin deșeurile materialul reciclabil al viitorului

Mai multă valoare pentru companii, mai multă siguranță pentru consumatori: cu eticheta ROAD TO ZERO WASTE, pornim împreună pe drumul către un viitor curat.

...

Deșeurile și impactul acestora asupra mediului reprezintă una dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă planeta noastră. Prin urmare, a sosit momentul să reflectăm și să găsim soluții durabile: ROAD TO ZERO WASTE consideră deșeurile ca fiind materialul reciclabil al viitorului. Această perspectivă permite o economie circulară funcțională – gestionarea deșeurilor de mâine.

„ZERO WASTE” nu înseamnă că nu mai există niciun fel de deșeuri – obiectivul este de a reduce la zero toate deșeurile care pot fi evitate, de a conserva resursele naturale, de a maximiza procesul de reciclare și de a minimiza deșeurile reziduale.

Tranziția către un viitor curat are nevoie de obiective comune și de forțe unite. Acesta este motivul pentru care eticheta ROAD TO ZERO WASTE caracterizează companiile, organizațiile și proiectele care reușesc să facă tranziția de la deșeuri la materiale reciclabile și la o sustenabilitate sporită.

Deșeuri ca material reciclabil: ZERO WASTE prin economia circulară

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, ne confruntăm la nivel global cu o sarcină enormă: conform previziunilor Băncii Mondiale, cantitatea globală de deșeuri va crește cu aproximativ 70% până în 2050, de la 2 la aproximativ 3,4 miliarde de tone*. Chiar și o singură sticlă de plastic aruncată în mare are nevoie de 350-400 de ani pentru a se descompune complet – astfel încât modul în care gestionăm deșeurile va influența clima și mediul planetei pe termen lung. Pot fi evitate toate deșeurile? Din păcate, nu. Dar pot fi regândite: ca materiale reciclabile și resurse.

...

Pentru o economie circulară funcțională

Dacă lucrăm împreună pentru a evita deșeurile și pentru a intensifica utilizarea lor ca material reciclabil, companiile, consumatorii și mediul înconjurător vor avea cu toții de câștigat. Prin urmare, deșeurile sunt înregistrate, colectate, sortate, procesate și reciclate separat pentru a fi reutilizate în producția de bunuri și ambalaje.

Prin reintroducerea deșeurilor în ciclul de producție, acestea capătă o nouă viață și devin o marfă valoroasă. O economie circulară funcțională asigură astfel o utilizare mai durabilă a resurselor.


Noul standard pentru un viitor durabil

Obiectivul: reducerea deșeurilor, reducerea la minimum a deșeurilor nereciclabile și reintroducerea materialelor reciclabile în circulație. Pentru ca această misiune să devină realitate, o alianță formată din ONG-uri, oameni de știință și întreprinderi a inițiat un nou standard DIN și a elaborat orientări pentru utilizarea transparentă a resurselor.

În conformitate cu prevederile orientate spre viitor ale noului standard DIN SPEC 91436, eticheta ROAD TO ZERO WASTE asigură o gestionare durabilă a deșeurilor și a materialelor reciclabile. Toate companiile și organizațiile care își adaptează gestionarea deșeurilor și a materialelor reciclabile la ZERO WASTE pot obține acum certificarea.

*Sursa: www.worldbank.org

Drumul către ZERO WASTE

ROAD TO ZERO WASTE – valoare durabilă pentru companii

DIN SPEC 91436: O abordare holistică a gestionării deșeurilor și a materialelor reciclabile

Eticheta ROAD TO ZERO WASTE este o certificare care poate fi acordată de o organizație de testare aprobată și independentă, cum ar fi TÜV SÜD sau DEKRA. Noul standard de bază, DIN SPEC 91436, definește modelul de referință pentru gestionarea operațională a materialelor reciclabile și a deșeurilor. Scopul este de a gândi holistic cu privire la impactul ecologic, economic și social al gestionării deșeurilor și al gestionării resurselor și, astfel, de a urmări ideea de ZERO WASTE în termeni concreți. Prin reducerea consumului, prevenirea generării deșeurilor, reparații, reutilizare, compostare, fermentare și reciclare, resursele existente sunt astfel utilizate în mod optim.


Avantajele unei certificări ZERO WASTE pentru companii

ZERO WASTE este viitorul. Consolidarea încrederii cu părțile interesate se realizează atunci când companiile recunosc importanța gestionării durabile a resurselor și a deșeurilor și o implementează în procesele lor de afaceri.

Reducerea la minimum a deșeurilor nereciclabile ajută companiile să economisească bani în procesele de producție și în lanțurile de aprovizionare – de exemplu, prin optimizarea reciclării, a rutelor de transport, a reparațiilor și a reutilizării și prin utilizarea resurselor existente.

Respectând liniile directoare ZERO WASTE, companiile pot reduce generarea de deșeuri și pot utiliza în mod optim deșeurile existente ca material reciclabil.

Gestionarea durabilă reduce impactul asupra solului, ecosistemelor, apelor subterane și a aerului. În acest fel, companiile reduc riscul de poluare a mediului și își consolidează statutul de companie responsabilă în regiunea lor.

Prin sporirea cunoștințelor angajaților și a gradului de conștientizare cu privire la gestionarea durabilă a materialelor reciclabile și a deșeurilor, companiile facilitează și accelerează punerea în aplicare a unei strategii ZERO WASTE în cadrul organizației.

Așa funcționează certificarea

Modul în care sunt ghidate companiile sau organizațiile către un viitor Zero Waste cu noua etichetă DIN ROAD TO ZERO WASTE.

Pasul 1

Implementarea unui sistem intern de gestionare a materialelor reciclabile și a deșeurilor în conformitate cu DIN SPEC 91436.

Pasul 2

Certificarea de către o organizație de testare independentă și aprobată, de exemplu TÜV SÜD sau DEKRA.

Pasul 3

Depunerea cererii de utilizare a etichetei ROAD TO ZERO WASTE prin intermediul dovezii certificării finalizate cu succes.*

Pasul 4

Optimizarea continuă a sistemului de gestionare a deșeurilor și a materialelor reciclabile, precum și testarea anuală de către o organizație de testare independentă și aprobată, pentru a putea continua să utilizeze eticheta.
*În caz de suspendare, expirare, revocare sau retragere a certificatului, utilizarea etichetei ROAD TO ZERO WASTE trebuie, de asemenea, să înceteze imediat. Eticheta poate fi utilizată numai în raport cu compania certificată și cu domeniul de certificare.
Aflați mai multe despre noul standard DIN SPEC 91436.

Eticheta este acordată în trei versiuni, care disting succesul companiilor pe drumul către ZERO WASTE: aur, argint și bronz. Acestea reflectă nivelul de evoluție respectiv al gestionării materialelor reciclabile și a deșeurilor în conformitate cu DIN SPEC 91436.

Nivelul etichetei

gold

Rata de valorificare pozitivă*

Rate de valorificare neutră**

Rata de valorificare negativă***

Bronz

gold

min. 85 %

Rata de valorificare pozitivă*

max. 15 %

Rate de valorificare neutră**

max. 10 %

Rata de valorificare negativă***

Argint

gold

min. 90 %

Rata de valorificare pozitivă*

max. 10 %

Rate de valorificare neutră**

0 %

Rata de valorificare negativă***

Aur

gold

min. 95 %

Rata de valorificare pozitivă*

max. 5 %

Rate de valorificare neutră**

0 %

Rata de valorificare negativă***

*Prevenirea generării deșeurilor, reducerea deșeurilor, reciclarea, compostarea, fermentarea
**Ardere cu recuperare de energie
***Ardere fără recuperare de energie, depozitare la groapa de gunoi
În principiu, se aplică obligativitatea de a realiza cel mai adecvat tip de valorificare [articolul 7 alineatul (4) din KrWG], luând în considerare cerința de valoare adăugată ridicată [articolul 8 alineatul (1) propoziția 1 din KrWG] în conformitate cu ierarhia deșeurilor. În conformitate cu ierarhia deșeurilor, valorificarea negativă și neutră este o opțiune doar într-o măsură limitată, dacă reutilizarea, reciclarea, fermentarea sau compostarea sunt excluse din cauza pericolelor sau restricțiilor de sănătate sau ecologice sau din cauza imposibilității tehnice și a caracterului economic nerezonabil. Acest lucru trebuie să fie evaluat în cadrul certificării și al monitorizării anuale, folosind criterii verificabile și dovedit organizației independente de testare.

ROAD TO ZERO WASTE: Proiecte de certificare pe scurt

Cu o rată de valorificare pozitivă de peste 95%, magazinele și depozitele Lidl din Republica Cehă au primit prima certificare de aur din lume. Aceasta a fost urmată îndeaproape de Lidl Olanda, care a obținut, de asemenea, o rată de peste 95%. Kaufland România și Kaufland Slovacia au trecut, de asemenea, cu succes de procesul de certificare cu peste 90% și au primit certificarea de argint. Arena PreZero din Sinsheim este, de asemenea, primul stadion din Bundesliga care a primit certificarea.

În viitorul apropiat vor urma și alte certificări pentru magazinele Kaufland și Lidl naționale și internaționale.

Contactați-ne acum – susținem compania dumneavoastră pe drumul către ZERO WASTE

Compania dvs. este interesată de certificarea ZERO WASTE sau este deja certificată și dorește să utilizeze eticheta? Atunci vă rugăm să ne contactați.