ROAD TO ZERO WASTE: zo wordt afval hét recyclebaar materiaal van de toekomst

Toegevoegde waarde voor bedrijven en meer veiligheid voor consumenten: met het ROAD TO ZERO WASTE-label werken we samen aan een schone toekomst.

...

Afval en de impact ervan op het milieu is een van de meest urgente problemen van dit moment. Hoog tijd dus voor reflectie en duurzame oplossingen. Bij ROAD TO ZERO WASTE wordt afval gezien als hét recyclebaar materiaal van de toekomst. Het richt zich op een goed functionerende circulaire economie, waarbij afvalbeheer centraal staat.

‘ZERO WASTE’ betekent niet dat er helemaal geen afval meer is. Het doel is om al het vermijdbare afval in de ban te doen, natuurlijke hulpbronnen te behouden, volop in te zetten op recycling en restafval tot een minimum te beperken.

Voor deze overgang naar een schone toekomst zijn gemeenschappelijke doelen nodig. Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen. Daarom erkent het ROAD TO ZERO WASTE-label bedrijven, organisaties en projecten die erin zijn geslaagd om van hun afval recyclebaar materiaal te maken, voor meer duurzaamheid.

Afval als recyclebaar materiaal: ZERO WASTE dankzij de circulaire economie

We staan met zijn allen voor een enorme taak wat afvalbeheer betreft. Volgens prognoses van de Wereldbank zal de wereldwijde hoeveelheid afval tegen 2050 met ongeveer 70% zijn toegenomen, van 2 tot ongeveer 3,4 miljard ton.* Zelfs een plastic flesje in de zee doet er 350 tot 400 jaar over om volledig te vergaan. De manier waarop we met afval omgaan zal dus op de lange termijn het klimaat en het milieu op onze planeet bepalen. Kunnen we van al het afval afkomen? Helaas niet. Maar we kunnen er wel wat anders mee doen: er nieuwe materialen en hulpbronnen van maken.

...

Op weg naar een goed functionerende circulaire economie

Als we samenwerken om afval terug te dringen en het gebruik ervan als recyclebaar materiaal bevorderen, profiteren zowel bedrijven, consumenten als het milieu daarvan. Daarom wordt afval ook apart aangemerkt, ingezameld, gesorteerd, verwerkt en gerecycled, met als het doel het opnieuw te gebruiken voor andere goederen en verpakkingen.

Door afval terug brengen naar een eerdere stap in de productiecyclus, krijgt het een nieuw leven en wordt het een waardevolle grondstof. Een goed functionerende circulaire economie zorgt er dus voor dat we duurzamer met onze hulpbronnen omgaan.


De nieuwe norm voor een duurzame toekomst

Het doel: afval verminderen, niet-recyclebaar afval tot een minimum beperken en recyclebaar afval terugbrengen in de kringloop. Om dit te verwezenlijken, heeft een verbond van ngo’s, wetenschappers en het bedrijfsleven een nieuwe DIN-norm in het leven geroepen en richtlijnen ontwikkeld voor het transparante gebruik van hulpbronnen.

Het ROAD TO ZERO WASTE volgt de toekomstgerichte bepalingen van de nieuwe DIN SPEC 91436-norm, voor een toekomstbestendig beheer van recyclebaar materiaal en afval. Alle bedrijven en organisaties die hun recycling en afvalbeheer in lijn brengen met ZERO WASTE, kunnen zich nu laten certificeren.

Bron: www.worldbank.org

Op weg naar ZERO WASTE

ROAD TO ZERO WASTE – van toegevoegde waarde voor bedrijven

DIN SPEC 91436: beheer van recyclebaar materiaal en afval in één

Het ROAD TO ZERO WASTE-label is een certificering die kan worden uitgevoerd door een erkende en onafhankelijke instantie, zoals TÜV SÜD of DEKRA. De onderliggende, nieuwe DIN SPEC 91436-norm dient als referentiemodel voor het beheer van recyclebaar materiaal en afval. Het doel is een holistische benadering van de ecologische, economische en maatschappelijke impact van afval- en hulpbronnenbeheer. Zo geven we concreet opvolging aan het idee van ZERO WASTE. Door minder te consumeren en afval te vermijden, te hergebruiken, te composteren, te vergisten en te recyclen halen we het uiterste uit de bestaande hulpbronnen.


De voordelen van de ZERO WASTE-certificering voor bedrijven

ZERO WASTE is de toekomst. Bedrijven die het belang van duurzaam afval- en hulpbronnenbeheer onderstrepen en dit in hun bedrijfsprocessen hebben ingebouwd, bouwen vertrouwen op bij hun belanghebbenden.

Door niet-recyclebaar afval terug te dringen, besparen bedrijven geld in het productieproces en de toeleveringsketens, bijvoorbeeld door het uiterste uit recycling, transportroutes, reparatie en hergebruik te halen, en door hulpbronnen te gebruiken die reeds beschikbaar zijn.

Door de ZERO WASTE-richtlijnen te volgen, kunnen bedrijf de hoeveelheid afval die ze opwekken terugdringen. Bovendien halen ze het uiterste uit het bestaande afval door het te hergebruiken als recyclebaar materiaal.

Duurzaam beheer zorgt voor minder impact op bodems, ecosystemen, het grondwater en de buitenlucht. Zo kunnen bedrijven het risico op milieuschade verminderen en verhogen ze hun aanzien als verantwoordelijke speler in de regio.

Door te werken aan de kennis en het bewustzijn van werknemers omtrent duurzaam afval- en hulpbronnenbeheer, kunnen bedrijven sneller een ZERO WASTE-strategie opzetten en doorvoeren.

Het certificeringsproces

Lees hier hoe bedrijven of organisaties een zero-waste-toekomst in kunnen luiden met het nieuwe DIN-label ROAD TO ZERO WASTE.

Stap 1

Implementatie van een intern systeem voor afval- en hulpbronnenbeheer, conform DIN SPEC 91436.

Stap 2

Certificering door een onafhankelijke en erkende instantie, zoals TÜV SÜD of DEKRA.

Stap 3

Aanvraag voor het gebruik van het ROAD TO ZERO WASTE-label door middel van bewijs van geslaagde certificering.*

Stap 4

Voortdurende verbetering van het systeem voor afval- en hulpbronnenbeheer, plus een jaarlijkse beoordeling door de onafhankelijke en erkende instantie om het label te blijven voeren.
*In geval van opschorting, verloop, intrekking of herroeping van het certificaat moet ook het gebruik van het ROAD TO ZERO WASTE-label onmiddellijk worden gestaakt. Het label mag alleen worden gebruikt met betrekking tot het gecertificeerde bedrijf, binnen het certificeringsdomein.
Meer informatie over de nieuwe DIN-norm DIN SPEC 91436.

Het label kent drie versies, die worden toegekend op basis van het succes van het bedrijf op weg naar ZERO WASTE: goud, zilver en brons. Deze labelkleuren staan voor het behaalde niveau van het systeem voor afval- en grondstoffenbeheer, conform DIN SPEC 91436.

Labelkleur

gold

Aandeel positieve* verwerking

Aandeel neutrale** verwerking

Aandeel negatieve*** verwerking

Brons

gold

min. 85 %

Aandeel positieve* verwerking

max. 15 %

Aandeel neutrale** verwerking

max. 10 %

Aandeel negatieve*** verwerking

Zilver

gold

min. 90 %

Aandeel positieve* verwerking

max. 10 %

Aandeel neutrale** verwerking

0 %

Aandeel negatieve*** verwerking

Goud

gold

min. 95 %

Aandeel positieve* verwerking

max. 5 %

Aandeel neutrale** verwerking

0 %

Aandeel negatieve*** verwerking

*Afvalpreventie, afvalvermindering, recycling, compostering, vergisting
**Verbranding mét energieterugwinning
***Verbranding zónder energieterugwinning, storting
In de regel is men verplicht de meest geschikte vorm van verwerking aan te houden (artikel 7, punt 4 van de KrWG (Duitse wet ter bevordering van de circulaire economie en ter waarborging van milieuvriendelijk afvalbeheer)), rekening houdende met de prioriteitseisen (artikel 8, punt 1, zin 1 van de KrWG) van de afvalhiërarchie. De afvalhiërarchie schrijft voor dat negatieve en neutrale verwerking alleen een optie mag zijn indien hergebruik, recycling, vergisting of compostering uitgesloten is vanwege gezondheids- of milieugevaar, of omwille van technische onmogelijkheid of economische onredelijkheid. Die dient te worden geëvalueerd in het kader van de certificering en de jaarlijkse controles. De onafhankelijke instantie kijkt hiervoor naar verifieerbare criteria.

Road to ZERO WASTE: de certificeringsranglijst

Met een positief zendingspercentage van meer dan 95% hebben de winkels en magazijnen van Lidl Tsjechië de eerste gouden certificering ter wereld ontvangen. Dit werd op de voet gevolgd door Lidl Nederland, dat ook een percentage van meer dan 95% behaalde. Kaufland Roemenië en Kaufland Slowakije hebben het certificeringsproces ook met succes doorlopen met meer dan 90% en werden bekroond met zilver. De PreZero Arena in Sinsheim is ook het eerste stadion in de Bundesliga dat gecertificeerd is.

Op weg naar meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit tegen 2024 heeft DATAGROUP ook de gouden status behaald in de zero-waste certificering in zijn vestigingen in Pliezhausen en Leinfelden.

Verdere certificeringen zullen in de nabije toekomst volgen voor nationale en internationale Kaufland en Lidl winkels.

Neem nu contact met ons op over hoe wij jouw onderneming kunnen ondersteunen op weg naar ZERO WASTE

Ben je geïnteresseerd in certificering voor het ZERO WASTE-label, of ben je al gecertificeerd en wil je het label nu voeren? Neem dan contact met ons op.